Cuba tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc vào cuối năm 2009

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 29-4, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) ở thủ đô La Habana, Bí thư thứ hai Ban Chấp hành trung ương PCC, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị sẽ tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc vào cuối năm 2009.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/4/150791