Cuba cải cách nông nghiệp

    Gốc

    Hanoinet - Ngày 18/7, Chính phủ Cuba ban hành sắc lệnh giao quyền sử dụng đất hoang thuộc quản lý của nhà nước cho nông dân, nhằm tăng cường sản xuất lương thực, thực phẩm, đã đem lại hy vọng cho người nông dân Cuba.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=78280