Cửa vay vốn ngân hàng khó mở vì thủ tục hành chính

    Gốc

    Tại sao dịch vụ cho vay mua nhà của các ngân hàng nghe thì hay nhưng phát triển quá èo uột? Thậm chí có ngân hàng đã phải ngừng dịch vụ này. Nguyên do lại chính là thủ tục rắc rối không phải phát sinh từ phía ngân hàng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=16920