Cửa ngõ Sài Gòn trước ngày toàn thắng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chiều 28/4/1975, sau khi xe tăng của chúng tôi và bộ binh của Trung đoàn 46 đánh chiếm xong căn cứ Nhơn Trạch, các đơn vị tranh thủ củng cố đội hình, chuẩn bị hành quân tiếp tục chiến đấu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=145171