Cửa hàng tự phục vụ trả tiền kiểu 'Tin nhau là chính' ở HN

Cửa hàng tự phục vụ này cho phép bạn chọn đồ uống theo ý muốn, sau đó mang sản phẩm đến bàn để kiểm tra giá và in hóa đơn, tự trả tiền.

Video: Cửa hàng tự phục vụ trả tiền kiểu "Tin nhau là chính" ở HN: