CỬ TRI VUI MỪNG TRƯỚC NHỮNG KẾT QUẢ TO LỚN, TOÀN DIỆN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐẤT NƯỚC

    Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao, thật sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được trên các lĩnh vực.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/7/cu-tri-vui-mung-truoc-nhung-ket-qua-to-lontoan-dien-da-dat-duoc-cua-dat-nuoc/555664