Cử tri TPHCM kiến nghị không tăng giá điện, nước

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Một trong những vấn đề bức xúc được cử tri nêu ra là cách tính định mức tiêu chuẩn sử dụng điện, nước chưa hợp lý, khiến cho người dân phải trả tiền điện, nước quá cao; cử tri kiến nghị không tăng giá điện, nước, vé xe buýt, bởi lẽ việc tăng giá này sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời không thể cứ để tình trạng thất thoát nước xảy ra rồi bắt người dân gánh chịu…

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2009/4/188912