CỬ TRI SƠN LA KỲ VỌNG VÀO CÁC ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Tiến tới bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện tại các địa phương đang tích cực thực hiện các bước cho công tác bầu cử đảm bảo dân chủ, nghiêm túc đúng quy định. Nhiều cử tri trên địa bàn tỉnh Sơn La đang kỳ vọng vào các đại biểu được bầu trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy và có nhiều đóng góp hơn nữa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/4/cu-tri-son-la-ky-vong-vao-cac-dbqh-va-hdnd-cac-cap-/552548