Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề nóng về kinh tế-xã hội

    Báo VTC News
    Gốc

    Kiềm chế tốc độ tăng giá, tăng đầu tư cho phát triển y tế, giáo dục và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực là những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm gửi kiến nghị đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222719/Default.aspx