Cử tri không được nhờ người bầu cử

Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay...

Đó là nội dung trong thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri không được nhờ người bầu cử - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Đó là nội dung được đề cập tại quy định bỏ phiếu tại Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tư quy định, phân công rõ nhiệm vụ các công việc bầu cử như tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử và nghiệp vụ công tác bầu tổ chức bầu cử... trước và trong và sau ngày bầu cử.

Theo đó, tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử, thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu.

Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay. Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu.

Thông qua danh sách bầu cử BCH Trung ương khóa XII

Khi cử tri tiến hành viết phiếu bầu không cho phép ai được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu cử. Trong trường hợp cử tri không biết chữ, có thể nhờ người khác viết hộ, gạch hộ nhưng phải thể hiện trung thực ý muốn của người nhờ đồng thời phải đảm bảo bí mật. Người nhờ viết hộ vẫn phải tự mình bỏ phiếu.

Thông tư có hiệu lực bắt đầu tư ngày 1/2/2016.

An An