Cụ ông hơn 108 tuổi vẫn đi làm nương

    Gốc

    Trong chuyến công tác ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, tôi gặp một cụ ông hơn 108 tuổi vẫn phăm phăm leo rừng, lội suối, cuốc đất trồng ngô, trồng sắn trên nương. Và thật kinh ngạc, cụ ông 108 tuổi ấy đã thách tôi bơi thi qua sông Đà...

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2007/10/64339.cand