Cụ ông 104 tuổi có bàn chân Giao Chỉ

Bàn chân kỳ dị khiến cụ ông này chưa từng đi vừa bất kỳ đôi giày, dép nào trong hàng chục năm qua.

Đức Phạm