Cứ mưa to là ngập, vì sao?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều người dân cho rằng, thành phố đã đầu tư nhiều tiền của để cải thiện hệ thống thoát nước, nhưng dường như là đầu tư không đúng, không hiệu quả.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=67259