Cú huých tăng trưởng bền vững

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    “Ở đất nước này có một sự năng động thực sự xuất phát từ yếu tố con người và dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là một cú huých cho tăng trưởng bền vững”...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.25094.qdnd