“Cứ giữ giá xăng dầu là không có lợi”

    3 đăng lạiGốc

    Quan điểm của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh về định hướng thực hiện giá bán xăng dầu thời gian tới...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=4e61a3938c3e8c&page=category