Cú điện thoại đầu tiên của chàng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Không nên hấp tấp gọi ngay ngày hôm sau, điều đó có vẻ hơi sỗ sàng, trừ khi bạn nhận thấy những tín hiệu cực mạnh; nhưng cũng đừng để người ta phải đợi lâu quá một tuần.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=92242