Cứ đến vả vào mồm tôi...

Tò mò về tuổi thọ của mình, người nọ đi hỏi thầy bói: “Ông xem tôi sẽ sống được bao lâu?”.

Cứ đến vả vào mồm tôi... - Ảnh 1

Thầy bói tính toán một hồi lâu rồi đáp:

- “Ông thọ lắm, phải sống đến 94 tuổi!”.

Người nọ nghi ngờ, vặn lại:

- “Có thật tôi sống đến 94 tuổi không?”.

Thầy bói trừng mắt:

- “Tôi xưa nay chưa từng nói láo. Nếu ông không sống đến 94 tuổi mà chết trước thời hạn đó thì lúc chết cứ đến đây mà vả vào mồm tôi”.

Anh Thư (Sưu tầm)