Cu-ba bắt đầu cuộc tập trận “Thành trì 2009”

Ngày 26-11, Cu-ba đã bắt đầu cuộc tập trận với quy mô lớn trên toàn quốc, kéo dài 3 ngày, mang tên “Thành trì 2009” nhằm đánh giá và tăng cường khả năng phòng vệ trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Đây là lần đầu tiên Cu-ba tổ chức diễn tập quân sự với quy mô lớn trong 5 năm gần đây.

Tất cả các đơn vị của Bộ Các lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ và Ủy ban phòng vệ các tỉnh, thành phố đã được huy động để tham gia cuộc diễn tập quân sự quan trọng này. Dự kiến, trong khuôn khổ cuộc tập trận, các đơn vị quân đội sẽ tiến hành những bài tập về pháo binh, phòng không - không quân, vận chuyển binh sĩ và khí tài. Cuộc diễn tập sẽ kết thúc vào ngày 29-11. TTXVN