Cứ 1 trong 3 phụ nữ không thể kiểm soát tiểu tiện

    Gốc

    (Vitinfo) - Khoảng 1 trong 3 phụ nữ Trung Quốc trên 35 tuổi không kiểm soát được tiểu tiện (UI), các chuyên gia y tế cho biết.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/SKDS//35757/default.aspx