Cty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa tặng nhà tình nghĩa

Mới đây, Cty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa đã bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Cao Thị Sính, thôn Suối Mít, xã Ninh Tây, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, là hộ nghèo của địa phương này.

Cty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa tặng nhà tình nghĩa - Ảnh 1

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Cao Thị Sính

Tổng số tiền xây mới ngôi nhà là 40 triệu đồng do Cty tài trợ toàn bộ kinh phí. Được biết từ đầu năm đến nay, Công ty đã hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa, đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại TX Ninh Hòa và huyện M’Drăk, tỉnh Đăk Lăk với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Trong nhiều năm qua Cty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa luôn duy trì công tác xã hội, đặc biệt là công tác từ thiện, đóng góp vào quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình thương binh liệt sĩ, người có công cách mạng và hộ nghèo tại địa phương, ủng hộ đồng bào bị bão lụt… Những hoạt động từ thiện này đã trở thành một trong những nét văn hóa của Cty.