Cty ô tô Trường Hải tuyển nhân sự

Hiện công ty đang có nhu cầu tuyển nhân sự cho các vị trí kế toán trưởng chi nhánh, nhân viên tư vấn bán hàng (12 người), 4 giám sát vùng và phó giám đốc dịch vụ xe du lịch, phó giám đốc kinh doanh.