Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: Ký thỏa ước lao động tập thể năm 2016

Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc vừa tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2016. 153 đại biểu thay mặt cho gần 1.700 CNLĐ của Cty đã về dự Hội nghị.

Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: Ký thỏa ước lao động tập thể năm 2016 - Ảnh 1

Chủ tịch CĐ và lãnh đạo Cty ký TƯLĐTT

Năm 2015, sản xuất kinh doanh của Cty gặp nhiều khó khăn khi Dự án Cải tạo mở rộng mới đi vào hoạt động. Các khoản chi phí lãi vay, khấu hao, chênh lệch tỉ giá, chi phí do VAT đầu vào của Urê không được khấu trừ làm giá thành sản phẩm tăng cao. Song tập thể CBCNV đã nỗ lực vươn lên hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm. Cty đã nộp ngân sách hơn 75 tỷ đồng; sản phẩm Urê đạt hơn 225.000 tấn; việc làm thu nhập của người lao động ổn định với trung bình hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016 là năm đầu tiên hoạt động theo mô hình Cty CP, Cty đề ra chỉ tiêu: Nộp ngân sách hơn 46 tỷ đồng; doanh thu sản xuất công nghiệp đạt hơn 2,3 nghìn tỷ đồng; sản phẩm Urê hơn 200.000 tấn; NH3 thương phẩm đạt hơn 83.000 tấn.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã thông qua nội dung TƯLĐTT năm 2016. Theo đó, Tổng GĐ Cty - đại diện chủ sử dụng LĐ và Chủ tịch CĐ Cty - đại diện NLĐ đã ký TƯLĐTT năm 2016.

Nhân dịp này, Tập đoàn Hóa chất VN đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể, cá nhân; Cty khen thưởng 83 tập thể, cá nhân và công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho gần 1.400 cá nhân.

Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc: Ký thỏa ước lao động tập thể năm 2016 - Ảnh 2

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân