Cty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng: Chây ỳ nộp tiền lãi suất vào ngân sách TP

Ông Đào Mạnh Táu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng bị tố có hành vi lập khống hồ sơ quyết toán, tiền hỗ trợ kinh phí, mua vật tư phân bón bán cho nông dân theo hình thức trả chậm của TP, nhằm chiếm dụng tiền ngân sách vào các mục đích cá nhân.

Cty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng: Chây ỳ nộp tiền lãi suất vào ngân sách TP - Ảnh 1

Trụ sở làm việc của Cty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng. Ảnh: Kim Thành

Theo Kết luận nội dung tố cáo số 19/KL-SNN ngày 18/1/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), việc tạm ứng từ ngân sách TP để mua phân bón bán cho nông dân theo phương thức trả chậm, lãi suất thấp đã được TP thực hiện từ năm 1998.

Năm 2010, HĐND TP có Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND, đến ngày 26/5/2011, UBND TP ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND về quản lý sử dụng nguồn kinh phí tạm ứng từ ngân sách TP mua phân bón bán cho nhân dân, hỗ trợ theo phương thức trả chậm và thanh toán với nông dân lãi suất thấp giai đoạn 2011 - 2015. Mục đích thực hiện chính sách hỗ trợ cho nông dân giảm bớt khó khăn trong sản xuất, khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn phát triển sản xuất ngành trồng trọt, đồng thời thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội khu vực nông thôn… TP giao trách nhiệm cho các cấp, các ngành, Cty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng trực tiếp thực hiện chương trình bán phân bón trả chậm cho nông dân.

Hàng năm, Cty được ngân sách TP tạm ứng 20 tỷ đồng để mua phân bón, bán trả chậm cho nông dân. Đến cuối năm, Cty đã hoàn trả đầy đủ cho ngân sách TP. Đầu năm khi được tạm ứng vốn từ ngân sách TP, Cty mua phân bón về kho các huyện, kết hợp với Hội Nông dân TP lên kế hoạch phân bổ vốn bằng vật tư cho các huyện theo diện tích canh tác, chủng loại hàng hóa, đảm bảo cân đối theo hướng dẫn của Sở NNPTNT và nhu cầu của bà con nông dân theo từng huyện. Qua đó, Cty đã ký kết hợp đồng với các hợp tác xã, Hội Nông dân xã ở các quận, huyện và đều xuất hóa đơn thuế do Bộ Tài chính phát hành và được hạch toán trên sổ sách kế toán Cty.

Mong muốn duy trì lâu dài, được phục vụ nông dân nghèo có vật tư phân bón chăm bón cây trồng, Cty đã chỉ đạo các trạm vật tư các huyện hoàn thiện chứng từ, báo cáo tăng thêm, không xuất hóa đơn thuế, không hạch toán trên sổ sách kế toán, không có giao dịch mua bán thực tế. Mục đích làm tăng doanh số để báo cáo với cấp trên đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị TP giao, trong 3 năm (2011, 2012, 2013) chủ yếu nằm ở hàng tồn kho và một phần nằm ở công nợ chưa thu được tại các hợp tác xã. Đây là việc làm sai của đơn vị trong việc lập hồ sơ, báo cáo không đúng, sử dụng không hiệu quả tiền ngân sách tạm ứng của TP, không có lợi cho Nhà nước và nông dân.

Sở NNPTNT yêu cầu Cty phải trả lãi suất trong 2 năm (2011, 2012) là 0,15%/tháng, với tổng số tiền là 155.891.500 đồng, được quy định tại Quyết định số 791 vào ngân sách Nhà nước. Còn tiền lãi suất chênh lệch năm 2013, Thanh tra Sở đã yêu cầu Cty nộp số tiền 70.599.490 đồng, vào ngân sách Nhà nước.

Từ những căn cứ trên, Sở NNPTNT kết luận: Chưa phát hiện thấy việc ông Đào Mạnh Táu, Giám đốc Cty chiếm dụng tiền ngân sách Nhà nước vào các mục đích cá nhân.

Việc chỉ đạo lập chứng từ, báo cáo doanh số tăng đã làm trong các năm (2011, 2012, 2013) đến năm 2014, Sở NNPTNT yêu cầu Cty chấm dứt việc làm sai trên, đồng thời xử lý thu hồi phần lãi suất đã tính ở trên, nộp vào ngân sách TP.

Yêu cầu Giám đốc Cty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng có biện pháp thu hồi công nợ, không để kéo dài; việc mua bán phải hạch toán, theo dõi đúng nguyên tắc tài chính; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo quy định.

Đến nay đã 9 tháng từ khi có kết luận của Sở NNPTNT nhưng Cty vẫn chưa thực hiện nộp số tiền lãi suất vào ngân sách TP.

Được biết, Sở NNPTNT đã có công văn đôn đốc nhiều lần nhưng Cty vẫn chưa thực hiện.

Kim Thành