Cty An Lộc Phú 1 năm trúng 27 gói thầu tại BVĐK Kon Tum

Năm 2023, Công ty TNHH An Lộc Phú được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum phê duyệt trúng 27 gói thầu, trong đó có tới 24 gói thầu theo hình thức chỉ định thầu…

Công ty TNHH An Lộc Phú (địa chỉ tại đường Tân Lập 1, Khu phố 3, TP. HCM) thành lập năm 2005; ông Hồ Công Quyền là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2018 đến nay, công ty đã tham gia 103 gói thầu, trúng 98 gói, trượt 4 gói, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 258 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 222 tỷ đồng, (có hơn 12 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Nhà thầu chủ yếu trúng tại Sở Y tế tỉnh Kon Tum, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận…

Từ năm 2023 - 7/5/2024, đơn vị đã trúng 40 gói thầu, trong đó 32 gói thầu, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (có 29 gói chỉ định thầu). Riêng năm 2023, đơn vị trúng 27 gói thầu (có 24 gói chỉ định thầu).

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, từ năm 2023 - 21/2/2024, Công ty TNHH An Lộc Phú đã trúng 7 gói thầu.

Công ty chủ yếu trúng gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao, mua hóa chất sinh phẩm xét nghiệm, mua sắm chỉ y tế, mua sắm vật tư X-ray, cố định ngoài, quả lọc và một số vật tư khác, mua hóa chất, vật tư cho máy miễn dịch tự động...

Các gói thầu công ty đã trúng gồm:

Mua vật tư y tế tiêu hao, ngày 17/4/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Công ty TNHH An Lộc Phú trúng thầu với giá 87.600.000 đồng (giá gói thầu 87.600.000 đồng), thực hiện trong 30 ngày, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Mua vật tư y tế tiêu hao, ngày 25/4/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Công ty TNHH An Lộc Phú trúng thầu với giá 99.914.080 đồng (giá gói thầu 99.914.080 đồng), thực hiện trong 30 ngày.

Trước đó, ngày 19/4/2023, nhà thầu đã trúng 2 gói thầu trong cùng một KHLCNT, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (đều duy nhất tham gia và trúng). Cụ thể:

KHLCNT mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2023 (đợt 1), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, có dự toán mua sắm 71.604.891.777 đồng, do Sở Y tế tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-SYT ngày 3/3/2023.

Ngày 19/4/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Quyết định số 357/QĐ-BVĐKT cho Công ty TNHH An Lộc Phú trúng thầu với giá 6.247.132.950 đồng. Nguồn: MSC

Ngày 19/4/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Quyết định số 357/QĐ-BVĐKT cho Công ty TNHH An Lộc Phú trúng thầu với giá 6.247.132.950 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu số 15: Mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, có giá 6.294.947.550 đồng; ngày 19/4/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Quyết định số 357/QĐ-BVĐKT Công ty TNHH An Lộc Phú trúng thầu với giá 6.247.132.950 đồng;

Gói thầu số 13: Mua sắm vật tư X-ray, cố định ngoài, quả lọc và một số vật tư khác, có giá 5.703.497.820 đồng; ngày 19/4/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Quyết định 356/QĐ-BVĐKT Công ty TNHH An Lộc Phú trúng thầu với giá 5.510.762.650 đồng.

Mua hóa chất sinh phẩm xét nghiệm; ngày 10/8/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Công ty TNHH An Lộc Phú trúng thầu với giá 87.578.790 đồng, thực hiện trong 15 ngày.

Gói thầu mua sắm thiết bị y tế, văn phòng, thuộc Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai; hạng mục “xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh”; ngày 26/12/2023, Sở Y tế tỉnh Kon Tum phê duyệt trúng thầu liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Sáu Thành Star - Công ty TNHH An Lộc Phú với giá 7.042.407.000 đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH An Lộc Phú còn trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận:

Mua phim cho khoa chẩn đoán hình ảnh; ngày 20/2/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt Công ty TNHH An Lộc Phú trúng thầu với giá 998.235.000 đồng (giá gói thầu 1.000.440.000 đồng), thực hiện trong 12 tháng.

Ngày 31/1/2024, liên danh Công ty TNHH An Lộc Phú - Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông trúng gói thầu mua vật tư và hóa chất theo máy miễn dịch tự động, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, có giá 1.748.546.550 đồng (giá gói thầu 1.760.206.165 đồng).

Ngày 24/1/2024, Công ty TNHH An Lộc Phú trúng 2 gói thầu:

Nguồn: MSC

Nguồn: MSC

Gói thầu mua vật tư và hóa chất theo máy đông máu; ngày 24/1/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình thuận đã phê duyệt Quyết định số 78/QĐ-BVBT Công ty TNHH An Lộc Phú trúng thầu với giá 796.646.800 đồng, thực hiện trong 12 tháng. Gói thầu thuộc KHLCNT mua vật tư và hóa chất theo máy đông máu, có dự toán mua sắm 797.389.680 đồng (do UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 20/12/2023).

Gói thầu mua vật tư và hóa chất huyết học theo máy Siemens Advia 2120i; ngày 24/1/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình thuận đã phê duyệt Quyết định số 79/QĐ-BVBT Công ty TNHH An Lộc Phú trúng thầu với giá 1.185.376.500 đồng (giá gói thầu 1.186.469.556 đồng), thực hiện trong 12 tháng.

Chỉ trong tháng 9/2023, Công ty TNHH An Lộc Phú trúng 3 gói thầu, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Cả 3 gói thầu, đều duy nhất 1 nhà thầu/liên danh tham gia và trúng:

Ngày 22/9/2023, Công ty TNHH An Lộc Phú trúng gói thầu: Mua vật tư và hóa chất huyết học theo máy Siemens Advia 2120i, của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, có giá 3.931.431.000 đồng, thực hiện trong 12 tháng.

Ngày 20/9/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt liên danh Công ty TNHH An Lộc Phú - Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông trúng gói thầu: Mua hóa chất, vật tư cho máy miễn dịch tự động với giá 5.962.111.350 đồng (giá gói thầu 6.037.577.000 đồng).

Ngày 7/9/2023, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt Công ty TNHH An Lộc Phú trúng gói thầu: Mua vật tư và hóa chất theo máy đông máu, của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có giá 2.596.795.700 đồng (giá gói thầu 2.599.211.204 đồng)…

Dư luận bày tỏ tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu tại các gói thầu nêu trên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, BV đa khoa tỉnh Bình Thuận, khi mà trong 1 ngày, Công ty TNHH An Lộc Phú được phê duyệt trúng liền 2 gói thầu, toàn duy nhất tham gia và trúng với tỷ lệ tiết kiệm không đáng kể, PV đã liên hệ với chủ đầu tư là Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, BV đa khoa tỉnh Bình Thuận, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Lam Thy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cty-an-loc-phu-1-nam-trung-27-goi-thau-tai-bvdk-kon-tum-1991471.html