CTB bị kiến nghị xử phạt và truy thu thuế hơn 227 triệu đồng

Đoàn thanh tra Cục thuế tỉnh Hải Dương đã có kết luận về việc thanh tra thuế tại CTB cho thời gian từ 1/1/2012 đến 31/12/2015.

CTB bị kiến nghị xử phạt và truy thu thuế hơn 227 triệu đồng - Ảnh 1

CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (mã CTB - HNX) công bố kết luận thanh tra của Cục thuế tỉnh Hải Dương.

Cục thuế tỉnh Hải Dương đã kiến nghị xử phạt CTB với hành vi không lập hóa đơn đối với hàng biếu, tặng số tiền là 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, CTB còn bị phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền là 63,6 triệu đồng. Ngoài ra, công ty sẽ phải nộp 148,77 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Tổng số tiền phạt và truy thu thuế mà CTB phải nộp là hơn 227,3 triệu đồng.

Cục thuế tỉnh Hải Dương yêu cầu CTB nộp đầy đủ, kịp thời số tiền nêu trên vào Ngân sách Nhà nước khi có quyết định xử phạt của cơ quan quản lý thuế và yêu cầu công ty chấn chỉnh kịp thời các vi phạm về thuế trong việc triển khai, quyết toán thuế như đã nêu trên.

Được biết, ngày 20/12/2016 tới đây, CTB sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng vào 02/12/2016, Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 01/12/2016.