CTA: Không công nhận kết quả giao dịch thỏa thuận cổ phiếu

(NDHMoney) Sàn Hà Nội vừa thông báo, không công nhận kết quả giao dịch thỏa thuận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinavico (CTA-HNX) trong phiên giao dịch đầu tiên.

Theo đó, trong phiên giao dịch thứ 1216 ngày 1/10/2010, trên hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã xảy ra tình huống Công ty chứng khoán SME thực hiện 2 lệnh giao dịch theo phương thức giao dịch thỏa thuận trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTA của Công ty Cổ phần Vinavico. Căn cứ theo Điều 15 Quy chế Giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm Quyết định số 326/QĐ-SGDHN ngày 4/6/2010, trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán niêm yết mới, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chỉ nhận lệnh giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục. Do đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không công nhận kết quả giao dịch của các lệnh nói trên.