CTA bỏ xin ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết trên HNX

HĐQT của CTA đã quyết định hủy bỏ điều 2 của Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT/Vinavico ngày 7/11/2016.

CTA bỏ xin ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết trên HNX - Ảnh 1

Ngày 7/11/2016, CTCP Vinavico (mã CTA - HNX) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển địa bàn hoạt động và hủy niêm yết mã chứng khoán CTA trên sàn HNX...

Theo đó, HĐQT của CTA đã thống nhất việc hủy niêm yết trên sàn HNX do tình hình công ty còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, công ty hiện tại chưa giải quyết được việc nợ đọng thuế dẫn đến chưa được lưu hành hóa đơn. Các khoản đầu tư mỏ Thâm Then còn nhiều khó khăn, cần có thời gian để tìm đối tác chiến lược tiếp tục hợp tác đầu tư. Công ty cần tái cơ cấu triệt để để tìm hướng phát triển. Bên cạnh đó, việc công ty niêm yết trên sàn chứng khoán hiện nay không hiệu quả: thanh khoản quá thấp, cổ phiếu bị định giá quá thấp, không có khả năng huy động vốn qua TTCK.

Với những lý do kể trên, HĐQT nhận thấy nếu tiếp tục tình trạng này thì sau 1, 2 năm công ty cũng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc vì lỗ liên tục trong 3 năm. Mặt khác việc chờ đợi bị hủy niêm yết bắt buộc khiến Ban điều hành công ty rất khó khăn trong việc tái cơ cấu cũng như tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư khai thác mỏ Thâm Then. Do vậy, HĐQT xét thấy thời điểm hiện tại cần phải tạm xin hủy niêm yết tự nguyện, ngừng giao dịch cổ phiếu CTA trên HNX để có thời gian từ 3 - 5 năm tái cơ cấu. Sau khi việc tái cơ cấu thành công sẽ quay lại niêm yết.

Ngày chốt quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản là 20/11/2016.

Tuy nhiên, mới đây HĐQT của CTA đã ra Nghị quyết hủy bỏ việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX trước ngày 20/11/2016.