CSGT có được một mình tuần tra xử phạt hay không?

Luật sư cho biết, CSGT có thể một mình tuần tra xử phạt các hành vi vi phạm giao thông nếu theo sự phân công có kế hoạch của cấp trên có thẩm quyền, thực hiện đúng các quy định về tuần tra, kiểm soát.

Câu hỏi: Thưa luật sư, nhiều khi đi đường tôi thấy CSGT vẫn hay một mình kiểm tra, xử phạt những người vi phạm khiến tôi thắc mắc bởi đi qua các chốt giao thông hoặc đi trên đường thì tôi vẫn thấy CSGT đi thành một đội nhiều người. Vậy cho tôi hỏi theo quy định thì CSGT có được một mình tuần tra xử phạt hay không?

Trả lời: Theo thông tư 01/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 của Bộ công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, thì việc tuần tra, kiểm soát phải công khai, theo kế hoạch được Trưởng phòng tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục cảnh sát giao thông, Trưởng phòng cảnh sát giao thông, Trưởng công an cấp huyện trở lên phê duyệt. Kế hoạch tuần tra, kiểm soát phải ghi rõ thời gian, tuyến đường, địa điểm thực hiện việc tuần tra, kiểm soát.

CSGT có được một mình tuần tra xử phạt hay không? - Ảnh 1

CSGT có được một mình tuần tra xử phạt hay không?

Cảnh sát giao thông đi tuần tra, kiểm soát phải sử dụng trang phục theo đúng quy định của Bộ công an, sử dụng phương tiện giao thông hoặc đi bộ để tuần tra, kiểm soát trong phạm vi địa bàn được phân công, sử dụng các phương tiện, thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.;

Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra có quyền: “2. Xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác theo quy định của pháp luật.” (khoản 2 điều 5).

Như vậy cảnh sát giao thông thực hiện việc tuần tra kiểm soát theo sự phân công có kế hoạch của cấp trên có thẩm quyền, thực hiện đúng các quy định về tuần tra, kiểm soát thì có thể một mình tuần tra xử phạt các hành vi vi phạm giao thông theo quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng Luật sư Chính pháp

Xem thêm:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật