"Cross": Gay cấn và cảm động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một trong những tập truyện hay nhất của series truyện về cảnh sát Alex Cross đã đến với người mê đọc Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=72854