CPI tháng 9/2008 tăng thấp nhất kể từ đầu năm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2008 tăng 0,18% so với tháng trước, mức tăng thấp hơn nhiều lần so với các tháng trước. Giá cả hàng hóa tiếp tục xu hướng chững lại hoặc giảm.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/181386