CPI tháng 1 TPHCM tăng nhẹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tháng 1, đã có 8 nhóm hàng leo thang so với tháng cuối cùng của năm 2008. Chỉ mỗi hàng ăn, dịch vụ ăn uống cùng giao thông, bưu chính viễn thông ngược chiều giảm giá.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=123879