CP Xây lắp điện I: 13/10 chốt danh sách để đăng ký lưu ký tại HOSE

PCC1 dự kiến đăng ký niêm yết hơn 75,2 triệu cổ phiếu.

Để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty CP Xây lắp điện I (PCC1) đã có thông báo tới các cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, 16h00 ngày 13/10/2016, PCC1 sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty sẽ dừng thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu giữa các cổ đông cho đến ngày cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch tập trung trên HOSE. Công ty sẽ không giai quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch cổ phiếu được diễn ra sau thời điểm nêu trên.

PCC1 dự kiến đăng ký niêm yết hơn 75,2 triệu cổ phiếu.

Theo BCTC hợp nhất quý II/2016 của PCC1, theo đó, tính riêng trong quý II/2016, PCC1 đạt gần 921 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý II/2016 hơn 98,7 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của PCC1 đạt hơn 1.573,2 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận mức lãi sau thuế hơn 205,2 tỷ đồng, gấp 2,14 lần 6 tháng đầu năm 2015. Như vậy, công ty đã hoàn thành 67,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2016.