Tuyển tình nguyện viên từ 40-59 tuổi tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC

Tuyển tình nguyện viên từ 40-59 tuổi tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC

Để nghiên cứu được triển khai đúng dự kiến, khoa học và chính xác, đơn vị thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1...
Tuyển tình nguyện viên từ 40-59 tuổi thử nghiệm vắc xin COVID-19 thứ 2 của VN

Tuyển tình nguyện viên từ 40-59 tuổi thử nghiệm vắc xin COVID-19 thứ 2 của VN

Tuyển tình nguyện viên 40-59 tuổi thử nghiệm vaccine COVIVAC

Tuyển tình nguyện viên 40-59 tuổi thử nghiệm vaccine COVIVAC

Tuyển người từ 40-59 tuổi tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 thứ 2 của Việt Nam

Tuyển người từ 40-59 tuổi tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 thứ 2 của Việt Nam

Tuyển tình nguyện viên từ 40-59 tuổi thử nghiệm vaccine COVIVAC

Tuyển tình nguyện viên từ 40-59 tuổi thử nghiệm vaccine COVIVAC

Tuyển tình nguyện viên 40-59 tuổi thử nghiệm vắc xin COVIVAC

Tuyển tình nguyện viên 40-59 tuổi thử nghiệm vắc xin COVIVAC

Tuyển tình nguyện viên 40-59 tuổi tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac

Tuyển tình nguyện viên 40-59 tuổi tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac

Cuộc chạy đua vaccine COVID-19 trong nước

Cuộc chạy đua vaccine COVID-19 trong nước

Vaccine 'made in Việt Nam' Covivac ngừa Covid-19 : Đã có hơn 400 người đăng ký tiêm thử nghiệm

Vaccine 'made in Việt Nam' Covivac ngừa Covid-19 : Đã có hơn 400 người đăng ký tiêm thử nghiệm

Hơn 400 người đăng ký tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 thứ 2 của Việt Nam

Hơn 400 người đăng ký tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 thứ 2 của Việt Nam

Nam tiếp viên hàng không giấu gia đình đăng ký tiêm vaccine COVIVAC

Nam tiếp viên hàng không giấu gia đình đăng ký tiêm vaccine COVIVAC

Đại học Y Hà Nội tuyển TNV tham gia thử nghiệm vắc xin COVIVAC

Đại học Y Hà Nội tuyển TNV tham gia thử nghiệm vắc xin COVIVAC

Bắt đầu tuyển tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 thứ 2

Bắt đầu tuyển tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 thứ 2

Hôm nay (5/3), tuyển tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVIVAC

Hôm nay (5/3), tuyển tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVIVAC

Sáng nay, tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine COVIVAC

Sáng nay, tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine COVIVAC

Sáng nay, tuyển tình nguyện viên thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Sáng nay, tuyển tình nguyện viên thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Sáng nay, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID do Việt Nam sản xuất

Sáng nay, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID do Việt Nam sản xuất

Sáng 5/3, bắt đầu tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vắc xin COVIVAC

Sáng 5/3, bắt đầu tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vắc xin COVIVAC

Tuyển tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Tuyển tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Bắt đầu tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vắc xin COVIVAC

Bắt đầu tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vắc xin COVIVAC

Vắc xin COVIVAC ngừa COVID-19 của Việt Nam có ưu điểm vượt trội gì?

Vắc xin COVIVAC ngừa COVID-19 của Việt Nam có ưu điểm vượt trội gì?

Chuẩn bị thử nghiệm trên người vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Chuẩn bị thử nghiệm trên người vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Hôm nay (3/3), vaccine Covivac phòng COVID-19 của VN được tiêm thử nghiệm trên người

Hôm nay (3/3), vaccine Covivac phòng COVID-19 của VN được tiêm thử nghiệm trên người

Vaccine phòng Covid-19 thứ 2 của Việt Nam tiêm thử nghiệm đầu tháng 3

Vaccine phòng Covid-19 thứ 2 của Việt Nam tiêm thử nghiệm đầu tháng 3

Vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam tiêm thử nghiệm đầu tháng 3, giá khoảng 60.000 đồng/ liều

Vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam tiêm thử nghiệm đầu tháng 3, giá khoảng 60.000 đồng/ liều

Vắc-xin Covivac của Việt Nam có giá không quá 60.000 đồng/liều

Vắc-xin Covivac của Việt Nam có giá không quá 60.000 đồng/liều

Vaccine Covivac phòng COVID-19 của Việt Nam giá không quá... 60.000 đồng/liều

Vaccine Covivac phòng COVID-19 của Việt Nam giá không quá... 60.000 đồng/liều

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Hiệu lực bảo vệ của vắc-xin COVIVAC rất tốt'

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Hiệu lực bảo vệ của vắc-xin COVIVAC rất tốt'

Mỗi liều vaccine Covivac phòng COVID-19 dự kiến giá 60.000 đồng

Mỗi liều vaccine Covivac phòng COVID-19 dự kiến giá 60.000 đồng

Tiếp nhận 20 tỷ đồng thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac

Tiếp nhận 20 tỷ đồng thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac