COVID-19 và bạo lực sắc tộc George Floyd chi phối giải Pulitzer 2021

    VNEWS
    5 liên quanGốc

    Pulitzer là giải thưởng báo chí danh giá nhất của Mỹ. Giải thưởng năm nay vinh danh nhiều hãng truyền thông cho tuyến tin về đại dịch COVID-91 và bạo lực sắc tộc tại Mỹ sau cái chết của công dân da màu George Floyd.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/covid-19-va-bao-luc-sac-toc-george-floyd-chi-phoi-giai-pulitzer-2021-213992.htm