COVID-19 làm đảo ngược phát triển của các nước thu nhập thấp

    VNEWS
    Gốc

    Ngày 13/10, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nhận định đại dịch COVID-19 đang khiến các nước thu nhập thấp dấn sâu hơn vào cảnh nghèo đói và nợ nần, nhấn mạnh đây là "sự đảo ngược bi kịch" trong phát triển.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/covid-19-lam-dao-nguoc-phat-trien-cua-cac-nuoc-thu-nhap-thap-14731.htm