Covid-19: Brazil vượt Ấn Độ, Indonesia không kịp xử lý xác bệnh nhân

    Brazil và Indonesia đang lún sâu trong 'hố đen' đại dịch khi liên tục ghi nhận những kỷ lục đau thương.

    A.B (Theo Reuters, Guardian...)

    Nguồn VietnamNet: https://video.vietnamnet.vn/covid19-brazil-vuot-an-do-indonesia-khong-kip-xu-ly-xac-benh-nhan-a-93090.html