Covid-19: Ấn Độ cầu viện cựu nhân viên y tế, EU không đặt hàng AstraZeneca

    Ấn Độ đã phải cầu viện tới các cựu nhân viên y tế để hỗ trợ các bệnh viện đang bị quá tải ở nước này.

    A.B (Theo CNN, Reuters, Guardian...)

    Nguồn VietnamNet: https://video.vietnamnet.vn/covid19-an-do-cau-vien-cuu-nhan-vien-y-te-eu-khong-dat-hang-astrazeneca-a-92383.html