Coteccons báo lãi 9 tháng tăng vọt, EPS đạt gần 20.000 đồng

Năm 2016, CTD đặt mục tiêu 16.500 tỷ đồng doanh thu và 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo đó, với kết quả đạt được trong 9 tháng, mặc dù mới chỉ hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu nhưng CTD đã hoàn thành vượt mức lợi nhuận 20% cho cả năm 2016.

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD ) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu thuần đạt 5.317 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn chỉ tăng 38% giúp CTD đạt 459 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận vì vậy cũng được cải thiện từ mức 7,59% lên mức 8,64%.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt gần 40 tỷ đồng, tăng tới 58,4% so với cùng kỳ năm trước trong khi chi phí tài chính trong kỳ lại giảm mạnh xuống còn hơn 39 triệu đồng.

Công ty liên kết cũng mang về cho CTD gần 14 tỷ đồng, tăng so với mức 3,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo đó, dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 55%, lên hơn 72 tỷ đồng nhưng nhờ doanh thu tăng mạnh đã giúp CTD ghi nhận lợi nhuận 366 tỷ đồng, tăng tới 83,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CTD đạt 13.462 tỷ đồng doanh thu, tăng 64%. Lợi nhuận sau thuế đạt 961 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ năm 2015. EPS 9 tháng đạt 19.445 đồng.

Năm 2016, CTD đặt mục tiêu 16.500 tỷ đồng doanh thu và 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo đó, với kết quả đạt được trong 9 tháng, mặc dù mới chỉ hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu nhưng CTD đã hoàn thành vượt mức lợi nhuận 20% cho cả năm 2016.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của CotecCons đã tăng thêm 17,2% so với đầu năm, đạt gần 9.157 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng của doanh nghiệp lên tới 3.881 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 62,3% so với con số cuối năm 2015 và chiếm tới 42,4% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Hàng tồn khi của doanh nghiệp không có nhiều biến động, quanh mức gần 1.000 tỷ đồng trong khi khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 5,6%, lên gần 2.754 tỷ đồng.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức 1,27 lần, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đạt 975 tỷ đồng.

Trần Thúy