CotecCons 9 tháng vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm, EPS 19.445 đồng

Kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong quý III đã giúp lợi nhuận sau thuế 9 tháng của CotecCons vượt 20% kế hoạch cho cả năm 2016, tăng 132% cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với sự tăng trưởng ở hầu hết các chỉ tiêu.

Kết quả, trong quý III/2016, CTD đạt 5.320 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng theo hợp lý ở mức 38% giúp CTD đạt 459 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp tiếp tục được cải thiện, tăng lên mức 8,64% so với mức 7.59% cùng kỳ năm trước.

CotecCons 9 tháng vượt 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm, EPS 19.445 đồng - Ảnh 1

Nguồn : BCTC CTD

Các khoản chi phí ngoại trừ chi phí quản lý tăng theo doanh thu thì không có sự thay đổi nào đáng chú ý. Khoản tăng này được bù đắp bằng doanh thu tài chính tăng 60%.

Kết quả, CTD đạt 366 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2015.

Tính chung 9 tháng đầu năm, CTD đạt 13.462 tỷ đồng doanh thu, tăng 64%. Lợi nhuận sau thuế đạt 961 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ năm 2015. EPS 9 tháng đạt 19.445 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh được thông qua trong đại hội cổ đông năm nay là 16.500 tỷ đồng doanh thu và 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, CotecCons mới hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành vượt mức lợi nhuận 20% cho cả năm 2016.

Tài sản tiếp tục tăng

Về tình hình tài sản, đến cuối tháng 9/2016, tổng tài sản của CotecCons đã tăng thêm 1.342 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương với mức tăng 17,2%.

Đáng chú ý là các khoản tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng của CotecCons đã tăng lên 3.881 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 62,3% so với con số cuối năm 2015.

Điểm tích cực trong hoạt động kinh doanh của CotecCons là dù doanh thu tăng mạnh nhưng các khoản phải thu và hàng tồn kho lại không tăng đáng kể. Điều này cho thấy tiến độ thi công dự án và thu hồi vốn nhanh.

Bên phía nợ phải trả, nợ ngắn hạn của CTD cũng tăng 12 % so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, CotecCons lại không dùng một đồng nợ vay nào. Các khoản nợ ngắn hạn chủ yếu là các khoản “Phải trả người bán” và “người mua ứng tiền trước” ngoài ra là các chi phí phải trả ngắn hạn khác. Điều này cho thấy khả năng chiếm dụng vốn của CotecCons là một trong những thế mạnh mà doanh nghiệp đầu ngành xây dựng này đã làm được.