Corum Online: 5 miền đất thánh thần

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Các thánh thần lao vào những cuộc chiến hủy diệt tàn khốc. Thi thể của 5 vị thần cuối cùng được lưu giữ lại bằng cách biến thành 5 vùng đất thiêng.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2008/11/3B9AEADB