COP26: Tín chỉ carbon - Giá trị mới từ rừng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia tăng. Một trong những công cụ hiệu quả để đo lường và giảm lượng khí nhà kính gây ra từ hoạt động của con người là tín chỉ carbon rừng. Tín chỉ carbon rừng là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí carbon dioxide (CO2) hoặc một tấn khí carbon dioxide (CO2) tương đương.

Như vậy có thể thấy, tín chỉ carbon thực sự là một dạng tài nguyên của rừng, có thể xem như chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai xanh, thúc đẩy Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Vậy hiện Việt Nam đang phát huy giá trị mới từ rừng thế nào? Cần phải có những giải pháp gì để có thể sở hữu được những tín chỉ carbon rừng bền vững để góp phần hướng tới mục tiêu giảm phát thải? Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình COP26 ngày hôm nay.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cop26-tin-chi-carbon-gia-tri-moi-tu-rung-211780.htm