COP26: Cần có cơ chế phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

Phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu thế để phát triển kinh tế xanh và bền vững. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã có nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn như tạo và dùng khí đốt từ chất thải, nước thải trong chăn nuôi, trồng trọt; kết hợp trồng trọt, chăn nuôi thủy sản; mô hình nông lâm kết hợp; mô hình vườn, rừng; mô hình tuần hoàn lấy phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm chất xúc tác hoặc tạo ra các sản phẩm có giá trị khác.

Mặc dù ở nước ta, nông nghiệp tuần hoàn đã được khai thác và ứng dụng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những rào cản nhất định, chưa đạt được như kỳ vọng và tiềm năng khai thác còn rất lớn. Vậy cần tháo gỡ những khó khăn hiện có như thế nào? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình COP26 của chúng tôi ngày hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Kim Thoa - Hiền Trang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cop26-can-co-co-che-phat-trien-kinh-te-tuan-hoan-trong-nong-nghiep-212632.htm