Contech Vietnam 2024: điểm hẹn cho doanh nghiệp

Triển lãm Contech Vietnam 2024 là dịp để các công ty, đối tác, gặp gỡ, giới thiệu về sản phẩm, công nghệ, chia sẻ thông tin, cập nhật thông tin về công nghệ, máy móc và mở ra nhiều cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp.

Thành Luân - Hồng Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/contech-vietnam-2024-diem-hen-cho-doanh-nghiep.html