Congo: Nơi tồi tệ nhất đối với trẻ em

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Murthy ước tính tới 60% trong số 1,1 triệu người mất chỗ ở tại Congo là trẻ em, trong đó khoảng hơn 3.000 trẻ bị buộc phải cầm súng trong các nhóm vũ trang.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109384