Công viên nước Đầm Sen ước tính năm 2016 vượt 5,7% kế hoạch doanh thu

Tổng doanh thu năm 2016 ước tính sẽ đạt 185 tỷ đồng, vượt 5,7% kế hoạch đề ra. Công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 với tỷ lệ 36% trong cuối năm 2016, đầu năm 2017.

Công viên nước Đầm Sen ước tính năm 2016 vượt 5,7% kế hoạch doanh thu - Ảnh 1

Ngày 13/10, HĐQT CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã DSN - HoSE) đã họp và thông qua ước tính kết quả kinh doanh năm 2016.

Đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng phát triển thời gian tới, HĐQT công ty đã thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2016 là 185 tỷ.

Với kết quả này, tổng doanh thu năm 2016 ước tính sẽ vượt 5,7% kế hoạch đề ra. Kế hoạch doanh thu của DSN năm 2017 đặt ra là 190 tỷ đồng.

DSN cũng thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21/01/2017. Cổ tức đợt 1 năm 2016 sẽ được tạm ứng với tỷ lệ 36% bằng tiền mặt. Đây cũng là mức chi trả cổ tức tối thiểu mà DSN dự kiến thực hiện.

Đầm Sen là một trong những doanh nghiệp liên tục chi trả cổ tức cao trong 6-7 năm trở lại đây. Tổng mức cổ tức năm 2015 chi trả đạt 90%.

Thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông sẽ được thực hiện vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.