Công viên Nhật Bản dùng cá đông lạnh trang trí mặt sân băng

Một công viên giải trí tại Nhật Bản đã phải đóng cửa khu trượt băng của họ sau những lời chỉ trích về việc dùng cá đông lạnh để trang trí bên dưới mặt băng của sàn trượt.

Phương Thảo