Công việc sau này có liên quan tới ngành học của bạn không

Sau này ra trường, bạn sẽ làm một công việc chẳng liên quan gì tới kiến thức được học, hay sẽ may mắn được áp dụng kiến thức trong nhà trường vào công việc vậy?

Công việc sau này có liên quan tới ngành học của bạn không - Ảnh 1

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

Maruko (theo Inka)