Công ty Xổ số kiến thiết Hải Dương nộp ngân sách tăng trên 12,7%

Trong quý I/2024, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương đã nộp ngân sách nhà nước 9,223 tỷ đồng, bằng 28,76% kế hoạch cả năm và tăng 12,73% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng doanh thu từ kinh doanh xổ số của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương tăng trên 8,6% so với cùng kỳ

Trong 3 tháng đầu năm, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương đạt tổng doanh thu gần 42,564 tỷ đồng, trong đó thu từ kinh doanh xổ số chiếm gần 98,5%, tăng trên 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước đạt trên 9,223 tỷ đồng, bằng 28,76% dự toán cả năm và tăng trên 12,7% cùng kỳ năm 2023.

Năm nay, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu gần 155 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 32 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, công ty tập trung tổ chức bộ máy nhân viên thị trường, phân bổ đại lý phù hợp nhu cầu với từng địa bàn trong tỉnh, tăng cường mở rộng thị trường... Công ty hiện duy trì hiệu quả 531 đại lý trên địa bàn.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/cong-ty-xo-so-kien-thiet-hai-duong-nop-ngan-sach-tang-tren-12-7-379011.html