Công ty Xây lắp điện 1 được chào bán 4 triệu cổ phiếu

(NDHMoney) Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1.

Theo đó, Xây lắp điện 1 được chào bán 4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS. Được biết, công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 18, Lý Văn Phúc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.