Công ty Xây dựng 126 nhất đồng đội nam

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Giải kết thúc ngày 25-11 tại NTĐ Trịnh Hoài Đức. Kết quả chung cuộc: Công ty Xây dựng 126 giành giải nhất đồng đội nam, Liên đoàn Bóng bàn Hải Phòng nhất đồng đội nữ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/188906